Vom Mythos zum Ikon, vom Ikon zum Mythos. Anfang und Ende des Osiris

Bommas, M. (Speaker)

Activity: Talk or presentationInvited talk

Period9 Feb 2005
Held atHeidelberg University, Germany