A 9% efficiency of flexible Mo-foil-based Cu2ZnSn(S, Se)4solar cells by improving CdS buffer layer and heterojunction interface

Quan-Zhen Sun, Hong-Jie Jia, Shu-Ying Cheng*, Hui Deng*, Qiong Yan, Bi-Wen Duan, Cai-Xia Zhang, Qiao Zheng, Zhi-Yuan Yang, Yan-Hong Luo, Qing-Bo Men, Shu-Juan Huang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A 9% efficiency of flexible Mo-foil-based Cu<sub>2</sub>ZnSn(S, Se)<sub>4</sub>solar cells by improving CdS buffer layer and heterojunction interface'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy