A maternal effect on queen production in honeybees

Hao Wei, Xu Jiang He, Chun Hua Liao, Xiao Bo Wu, Wu Jun Jiang, Bo Zhang, Lin Bin Zhou, Li Zhen Zhang, Andrew B. Barron, Zhi Jiang Zeng*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A maternal effect on queen production in honeybees'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences