Air pollution could drive global dissemination of antibiotic resistance genes

Guibing Zhu*, Xiaomin Wang, Ting Yang, Jianqiang Su, Yu Qin, Shanyun Wang, Michael Gillings, Cheng Wang, Feng Ju, Bangrui Lan, Chunlei Liu, Hu Li, Xi-En Long, Xuming Wang, Mike S.M. Jetten, Zifa Wang, Yong Guan Zhu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Air pollution could drive global dissemination of antibiotic resistance genes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences