Chronology of a late Neolithic site along the coast of the east China sea

Jianhui Jin*, Zhizhong Li, Yunming Huang, Xuechun Fan, Feng Jiang, Yan Cheng, Xiaolin Xu, Zhiyong Ling, Xiuming Liu

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    4 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Chronology of a late Neolithic site along the coast of the east China sea'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences