تصمیم‌گیری وسرمایه‌گذاری استراتژیک در شرایط عدم اطمینان با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بورس

Translated title of the contribution: Decision making & strategic investment under uncertainty (With concentration on investing in stock exchange)

Bahman Saeedianrad, Ardalan Sameti, Hamidreza Khalili

Research output: Book/ReportBook

Fingerprint Dive into the research topics of 'Decision making & strategic investment under uncertainty (With concentration on investing in stock exchange)'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics