Ekspressivisme hos Brandom og Taylor

Translated title of the contribution: Expressivism with Brandom and Taylor

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Idéen om filosofisk ekspressivisme hos Charles Taylor og den amerikanske filosof Robert Brandom. Med termen ’ekspressivisme’ forstås her et særligt aspekt af, hvad det vil sige at ’udtrykke’ noget, hvormed Taylor angi¬ver en opfattelse af menneskelig handlen og denne handlens forhold til natu¬ren. Mens både Brandom og Taylor opfatter ekspressivismen som hvilende på en tese om, at udtryk – og ikke f.eks. repræsentation – har forrang i rækken af forklaringer på me¬ning, så er Brandom mere kritisk indstillet over for romantikernes prioritering af følelse over fornuft og af kunst over videnskab end Taylor, for hvem udtryk fundamentalt er forbundet med legemliggørelse. Under inddragelse af Roman¬tikkens reception af kunstværket opstiller Smith det romantiske natur¬begreb over for Taylors postromantiske perspektiv, hvorefter værdien af et liv i ’kontakt’ med naturen ikke længere lige så umiddelbart kan tages for givet.
Translated title of the contributionExpressivism with Brandom and Taylor
Original languageDanish
Pages (from-to)99-111
Number of pages13
JournalSlagmark : tidsskrift for idéhistorie
Volume49
Publication statusPublished - 2007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Expressivism with Brandom and Taylor'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this