Idrott, foreningar, sociala media och kommunikation

Translated title of the contribution: Sports, associations, social media and communication

Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius, Erik Lundmark

Research output: Book/ReportOther report

Abstract

Rapporten inleds med en diskussion av webben som kommunikationsmedium och en analys av gästboksinlägg – en vanlig form för medlemsinlägg på föreningars hemsidor. Därefter presenterar och analyserar vi enkätresultaten från de 997 föreningar som svarat. Efter den genomgången vänder vi intresset mot sociala nätverkstjänster. Fokus riktas först mot facebook, den applikation inom sociala nätverksmedia som fått störst användning i Sverige, och vad vår undersökning givit för bild av facebookanvändning inom idrotten. Därefter ger vi ett antal exempel på idrottsrelaterade nätverk på olika nivåer, vissa facebookbaserade, andra byggda på alternativa sociala nätverkstjänster. Vi avslutar sektionen om sociala nätverkstjänster med en diskussion av hur olika intressenter och kommunikationsalternativ påverkar vad som kan bli meningsfull facebookanvändning. Därefter följer rapportens slutdiskussion med slutsatser och implikationer.

Våra huvudsakliga poänger är att:
-webbnärvaro och epostanvändning nu ses som viktigt i de flesta, men inte alla, idrottsklubbar – mellan 1/3 och 1/4 av klubbarna har inte hemsida.
-hemsida, e-post och telefon är de viktigaste kommunikationskanalerna i klubbarna (utöver kontakten vid träningar och möten). Brev och klubbtidning minskar.
-floran av använda kommunikationskanaler inom föreningarna fortsätter att öka – nya tillkommer men gamla lever kvar.
-sociala nätverksmedia huvudsakligen är på experimentstadiet där de alls används. Endast 11% av klubbarna i undersökningen uppger att de är viktiga kommunikationskanaler i någon form inom klubben.
-för klubbar spelar sociala nätverksmedia främst en roll för fans och andra som följer klubbens aktiviteter på avstånd. Endast enstaka föreningar har sociala nätverksmedia som huvudsakligt verktyg för organisering av aktiviteter.
-facebookanvändning startas främst genom individuella initiativ, inte genom styrelsebeslut. Endast en liten del av initiativen uppvisar uthållig aktivitet.
-idrottsrelaterade facebookgrupper skapas inte bara runt klubbar – i hälften av de påträffade fallen rörde de istället till exempel en känd individ, en tävling, sporten som sådan eller kommersiell verksamhet med idrottsanknytning.
-sociala nätverkstjänster synliggör individerna och bidrar till känslan av gemenskap inom nätverket.
-användning av sociala nätverkstjänster inom idrotten underlättar möjligheten att upprätthålla breda, i stor utsträckning passiva, kontaktnät.
-ett brett nät av relativt passiva kontakter inte behöver vara negativt för idrotten som samhällsinstitution. En ökande användning av sociala nätverkstjänster kan vara av godo. Känslan av samhörighet och möjligheten att fördjupa kontakten vid behov kan vara en viktig del i att stärka samhällsväven.
Translated title of the contributionSports, associations, social media and communication
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherRiksidrottsförbundet
Number of pages63
Volume2012:2
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameFoU-rapport

Keywords

  • social media
  • organising
  • communication
  • IT use
  • non-profit organisation

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sports, associations, social media and communication'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this