Lönsamt förbättringsarbete med vanliga kliniska problem.

Translated title of the contribution: Beneficial improvement work with common clinical problems

Marion Lindh*, Jouko Vanhala, Sara Tolf, John Øvretveit, Magna Andreen Sachs

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

I förbättringsprojektet kallat »Miljoner vinster« kunde åtta team räkna fram besparingar på nio miljoner kronor första året efter insatta åtgärder.

Förbättringsområdena gällde vanliga kliniska problem som vårdrelaterade infektioner och sfinkterruptur i förlossningsvården.

Två kalkylmetoder användes. Båda var lika användbara för ändamålet.

En ekonom deltog i varje team, vilket var en förutsättning för genomförandet av beräkningarna.

Effektiviteten i förbättringsarbetet säkrades genom en strukturerad modell utprövad i en pilotstudie.

Det rekommenderas att kostnadsberäkningar görs av såväl kvalitetsbrister som tilltänkta åtgärder för att bättre kunna överblicka lönsamheten i olika förbättringsarbeten och därmed ge verksamhetsledningar möjligheter till strategisk prioritering bland olika initiativ.
Translated title of the contributionBeneficial improvement work with common clinical problems
Original languageSwedish
Pages (from-to)3168-3173
Number of pages6
JournalLäkartidningen
Volume106
Issue number47
Publication statusPublished - 18 Nov 2009

Cite this