Preface

Zhores Alferov*, Sergey Deev, Alexander Aseev, Sergey Bagaev, Alexander Gintsburg, Anatoly Grigoryev, Michael Kovalchuk, Valery Lunin, Valentin Parmon, Rem Petrov, Konstantin Skryabin, Vsevolod Tkachuk, Vladimir Fortov, Alexey Khokhlov, Valery Bukhtiyarov, Anatoly Dvurechensky, Vladimir Kvardakov, Edward Son, Andrey Gudkov, Robert NemanichKandlikar Satish, Xiang Zhang, Andrei Zvyagin, Sergey Kalyuzhny, Konstantin Kazaryan, Simeon Zhavoronkov

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Article number011001
Pages (from-to)1
Number of pages1
JournalJournal of Physics: Conference Series
Volume291
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2011

Cite this