Revealing the ductility of nanoceramic MgAl2O4

Bin Chen*, Yuanjie Huang, Jianing Xu, Xiaoling Zhou, Zhiqiang Chen, Hengzhong Zhang, Jie Zhang, Jianqi Qi, Tiecheng Lu, Jillian F. Banfield, Jinyuan Yan, Selva Vennila Raju, Arianna E. Gleason, Simon Clark, Alastair A. MacDowell

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Revealing the ductility of nanoceramic MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy