ROS‐responsive polymeric siRNA nanomedicine stabilized by triple interactions for the robust glioblastoma combinational RNAi therapy

Meng Zheng, Yuanyuan Liu, YIbin Wang, Dongya Zhang, Yan Zou, Weimin Ruan, Jinlong Yin, Wei Tao, Jong Bae Park , Bingyang Shi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Search results