The Society for Translational Medicine: indications and methods of percutaneous transthoracic needle biopsy for diagnosis of lung cancer

Qinghua Zhou, Jingsi Dong, Jie He*, Deruo Liu, David H. Tian, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua FuHui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Roberto F. Casal, Eugenio Pompeo, Angelo Carretta, Marc Riquet, Ottavio Rena, Pierre Emmanuel Falcoz, Hisashi Saji, Ali Zamir Khan, Jose Luis Danguilan, Diego Gonzalez-Rivas, Nicolas Guibert, Chengchu Zhu, Jianfei Shen

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  13 Citations (Scopus)
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)5538-5544
  Number of pages7
  JournalJournal of Thoracic Disease
  Volume10
  Issue number9
  DOIs
  Publication statusPublished - 1 Sept 2018

  Cite this